Ingurumena

 

Enkarterriko Udal Mankomunitateak hiri-hondakinen kudeaketa egiteko eskumena dauka, Hondakinei buruzko 10/1998 Legearen 4.3 artikuluak adierazten baitu toki-erakundeak izango direla hiri-hondakinen kudeaketa egiteko eskudunak. Beraz, udalerriak edo udal mankomunitateak dira hiri-hondakinak derrigorrean bildu, garraitu eta gutxienez eliminatu behar dituztenak, betiere dagokien ordenantzek ezartzen dituzten arauei jarraiki.

HONDAKIN ZATIKIAK

Hiri-hondakin solidoak (h.h.s.)

2010ean 10.392.232 kilo h.h.s. bildu ziren Mankomunitatea osatzen duten udalerrietan eta, horrenbestez, biztanle bakoitzak 1,17 kilo sortu zituen egunean. 


Ontziak
Beira
Papera-kartoia
Ehunak
Pilak
CD/DVD
Neurri handikoak
Landare-olioa
Bestelakoak